Afdeling Groningen-Assen, Roden-Leek-Peize

 

 

De afdeling Groningen – Assen telt per 2015 ongeveer 750 leden.

Voor de leden worden allerlei activiteiten op natuur- en cultureel gebied georganiseerd. Op de site staat wat er gepland is en bij wie je je aan kunt melden.

De afdeling Groningen-Assen informeert haar leden 3 á 4 keer per jaar met het verenigingsblad Nivon-Gras over de activiteiten die worden georganiseerd. Apart het vermelden waard is dat in Assen in 2012 door enkele Nivonleden samen met andere vrijwilligers het Repair Café is opgericht. De afdeling Groningen-Assen ondersteunt het Repair Café jaarlijks met een bedrag waaruit basiskosten betaald kunnen worden.

Het bestuur ziet het als haar functie om de actieve leden die iets willen organiseren hierbij zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je dus een idee om iets te gaan ondernemen in Nivon-verband, of wil je bijvoorbeeld ervaring opdoen i.v.m. een studie, meld je dan aan bij een van de onderstaande bestuursleden.

 

Onze afdeling publiceert ook op Facebook

 

A C T I V I T E I T E N

Bestuur

Publicaties Nivon-GrAs

 

 

 

Bestuur

Alle leden kunnen bestuurslid worden. Je kunt je eens per jaar verkiesbaar stellen op de algemene ledenvergadering in maart. We hechten eraan dat het wederzijds goed bevalt. Het is een klein bestuur en dan is een goede verstandhouding onderling van belang.

 

Voorzitter

Herman Blom

tel. 050 573 49 24

e-mail: voorzitter.groningen@nivonnoord.nl


Secretaris

Jetty Vink

tel. 0592 346 328

e-mail: secretaris.groningen@nivonnoord.nl

Penningmeester

Ypke Huisman
tel. 050 3062044
e-mail: penningmeester.groningen@nivonnoord.nl

 

Ledenadministratie

Vacature

e-mail: secretaris.groningen@nivonnoord.nl

 

 

Redactie Nivon-GrAs

Vacature

e-mail: secretaris.groningen@nivonnoord.nl


« terug

 

 

 

Publicaties afdeling Groningen-Assen, Roden-Leek-Peize

 

GrAsbulletin voortaan 2 keer jaarlijks (niet meer) op papier Geef uw mailadres door!

 

Voortaan zijn er slechts 2 papieren uitgaven van ons bulletin. Omdat de afdracht vanuit het landelijke Nivon minder wordt, kunnen en willen we ons niet meer de vier papieren uitgaven van ons bulletin permitteren. Het past ook in een algemene trend om verenigingsbladen digitaal te verzenden. Daarnaast komen er twee digitiale nieuwsbrieven. Wij geven dus vanaf nu 2 bladen op papier uit en 2 nieuwsbrieven digitaal. Die papieren versie is vanaf het vorige bulletin in full colour en daarmee behoorlijk glossy geworden.

 

Het Nivon landelijk werft in de Toorts van januari ook voor digitaal versturen van materiaal. Wij sluiten ons aan en vragen u om uw mailadres door te geven zodat u die twee nieuwsbrieven digitaal kunt ontvangen. Wilt u alles – dus: bulletin en nieuwsbrief - digitaal ontvangen? Dan dit graag even erbij zetten. Mail aan secretaris.groningen nivonnoord.nl

 

Nieuwsbrief juli 2018

 

Digitale NivonGrAs?

Wie is geïnteresseerd in een digitale versie van de NivonGrAs in plaats van eentje van papier? Voor de afdeling zou het interessant zijn want het is een kostenbesparing, en het spaart papier. De NivonGrAs zou eenvoudig naar uw e-mail adres gestuurd kunnen in pdf-formaat, op iedere computer te openen.

Bent u geïnteresseerd, meld u aub aan. Dat kan op het e-mail adres:

secretaris.groningen@nivonnoord.nl

 

Wilt u in uw aanmeldingsmailtje dan ook uw naam en adres zetten zoals dat op de adressticker van de papieren NivonGrAs staat, dan gaan we ervoor zorgen dat u niet ook nog een papieren exemplaar krijgt.

 

« terug